زهرای ما

روزهای زیبای من و بابایی و زهرا

زهرای ما

روزهای زیبای من و بابایی و زهرا

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت

به نام او

سلام دختر نقاش مامان

دیروز مامان مهناز برای شما یه دفتر رنگ آمیزی و یه جعبه مداد رنگی خرید. خیلی خیلی بهش علاقه مند شدی.

خیلی با دقت نشسته بودی و رنگ میکردی و ساعتها شما رو سرگرم کرد.

نکته جالب دقت شما توی رنگ کردن بود که بصورت یهویی در شما ظاهر شد. اینم یه صفحه از دفتر رنگ آمیزی شما :لطفا به رنگ آمیزی سنگ ها و بادبان قایق دقت شود!

  • مادر زهرا
۲۶
ارديبهشت

به نام او

سلام دختر سخنور مامان

توی این یک هفته اخیر شما یهویی به فاز جملات سوالی رسیدی!

عشق می کنم وقتی ازم سوال میکنی! اونم با اون لحن خوردنی و ادا اطوار هایی که در میاری!

مامان نی نی چیتار ترد؟

مامان بابا تودا رفت؟

مامان چوب شور میدی؟

عاشق کل اون ذهن سوال سازتم فسقلی

  • مادر زهرا